Omgiven av tystnad händer det här

10 delar, (se tillsammans stor bild, klicka på länk nedan) 300 x 120 cm, var och en 60 x 60 cm.
2 skisser
Detalj
Olja på pannå
Verket består totalt av cirka tjugo delar som visas både enskilt och tillsammans och vars placering i förhållande till varandra varierar.

Se 10 delar tillsammans: tillsammans

driven av ExpressionEngine