En ingång

ORDEN begränsar.

Alla vill ha orden, det verbala, det skrivna, det talade.
Vågar inte, lita på vad de ser eller att de faktiskt ser.
Orden är en konstruktion av det vi ser, upplever,
aldrig verkligheten.


Jag vet vad jag håller du på med, när jag skall beskriva det med ord så blir det:

Här finns sökande efter innehåll,
förskjutningar, upprepningar
som är meningsbärande.

Här är HUR viktigare för verken än VAD?
Här lämnar materialet spår och ger stöd.
TID och att vänta... tar plats.

Vad ser jag?
Vad skall synas?

driven av ExpressionEngine