En ingång

ORDEN OCH BILDEN AV KONSTEN

Du vill ha orden, det skrivna, det talade.
Orden är en konstruktion
av den sedda och upplevda fysiska verkligheten
Orden är aldrig verkligheten.
Lita på att du kan se och lita på att du ser.

Konst skall ses och mötas i sin fysiska form, verkligheten.

Du vill ha bilden av konsten, fotografiet
Bilden av konsten är alltid en representation av konsten, inte konstverket.

Något väsentligt går förlorat, som vid en översättning.


Pågående....

Här finns ett sökande efter innehåll,
förskjutningar, upprepningar
som är meningsbärande.

Här är HUR viktigare för verken än VAD?
Här lämnar materialet spår och ger stöd.
TID och att vänta... tar plats.

Vad ser jag?
Vad skall synas?

driven av ExpressionEngine