En ingång

ORDEN begränsar konsten.
Ändå vill alla ha orden, det verbala, det skrivna, det talade.
Kan inte, vågar inte, lita på vad de ser eller att de faktiskt ser.

Orden är bara en konstruktion av verkligheten, aldrig verkligheten.

Här finns ett sökande efter innehåll, meningsbärande och identitet
med förskjutningar, inte upprepningar, och med nyanser.

Här har HUR större betydelse för verken än VAD?

Här lämnar materialet spår och ger stöd i arbetsprocessen.

TID och avvaktan tar stor plats.

Att tydliggöra arbetet, för mig själv, reflektera.
Vad ser jag? OCH, vad skall synas?

driven av ExpressionEngine